INFORMACJA O NIEOBCIĄŻANIU REKOMPENSATY ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Dąbrowa Chełmińska, dnia 20.03.2020 r.
 


INFORMACJA


W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), Gmina Dąbrowa Chełmińska w okresie od 1 marca 2020r do odwołania, w przypadku nieuregulowania zobowiązań cywilnoprawnych w terminie,  nie będzie obciążała podmiotów rekompensatą za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.).
Ten trudny czas w jakim znaleźli się przedsiębiorcy, z całą stanowczością uzasadnia odstąpienie od uprawnienia dochodzenia rekompensaty. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (27 sierpnia 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (28 sierpnia 2020, 07:40:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334