INFORMACJA O WYNIKU NABORU


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

ogłoszonego przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej dnia 05.08.2020 r.Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:


Pani Lena Piekarz zam. Raciniewo


Uzasadnienie:

Pani Lena Piekarz spełniła wymagania formalne niezbędne do pracy na stanowisku pracownika socjalnego, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym dnia 05.08.2020 r. Posiada doświadczenie w pracy z rodziną w jednostce pomocy społecznej. Udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, wykazując się doskonałą znajomością przepisów ustaw i rozporządzeń obowiązujących na ww. stanowisku. Posiada odpowiednie predyspozycje osobowościowe, wiedzę, a także doświadczenie i praktyczne umiejętności w pracy w pomocy społecznej.

Zatrudnienie Pani Leny Piekarz na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (26 sierpnia 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (26 sierpnia 2020, 13:46:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238