I Etap naboru - wyniki

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKU PIERWSZEGO ETAPU NABORU

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny ogłoszone w dniu 5 sierpnia 2020 r. złożono jedną ofertę.

W wyniku oceny złożonej oferty dotyczącej ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny – do kolejnego etapu konkursu został zakwalifikowany jeden kandydat spełniający warunki formalne.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem nr 6.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem przeprowadzona zostanie w dniu 26 sierpnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 o godz. 8.30

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
/-/ Barbara Kapanowska

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS (24 sierpnia 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (24 sierpnia 2020, 15:16:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292