Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz dzierżawy w trybie przetargowym

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21
na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz:


  1. Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

  2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.


Z wykazem można zapoznać się w dniach od 23.07.2020 r. do 13.08.2020 r.


Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod nr 0-52 38 16 056 wew. 45 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.

Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

Zdjęcie

Działka Nr 139/4 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin wnoszenia opłat: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Czas trwania umowy dzierżawy: od 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r..

Czynsz dzierżawny w następnych latach będzie aktualizowany o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według GUS.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w dniach: od 23 lipca 2020 r. do 13 sierpnia 2020 r..

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym:

Zdjęcie

W/w działki nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin wnoszenia opłat: do 25-tego każdego miesiąca.

Czas trwania umowy dzierżawy:

  1. dla działki nr 221/5 od 01.11.2020 r. do 31.10.2025 r.,

  2. dla działek nr 4/6 i 4/8 od 01.11.2020 r. do 31.10.2027 r..

Czynsze dzierżawne w następnych latach będą aktualizowane o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według GUS.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w dniach: od 23 lipca 2020 r. do 13 sierpnia 2020 r..

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (23 lipca 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (23 lipca 2020, 11:27:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292