RAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ZA 2019 ROK

Informujemy o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Dąbrowa Chełmińska za 2019 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2019, w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Raport został złożony przez Wójta Gminy do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 29 maja 2020 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK
do pobrania 2019 RAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA do publikacji.pdf (2506kB) pdf

Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.


Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy (ZGŁOSZENIE  do pobrania)
word zgłoszenie debata.docx (17kB) word

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbędzie się 24 czerwca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2020 r. (wtorek), do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy u pracownika zajmującego się obsługą Rady Gminy(biuro nr 17).

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (2 czerwca 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (2 czerwca 2020, 11:47:55)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (2 czerwca 2020, 17:25:06)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 965