Zebranie wiejskie w sołectwie Nowy Dwór

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE
mieszkańców sołectwa Nowy Dwór
które odbędzie się w świetlicy w Nowym Dworze
w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 18:15


PORZĄDEK:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
3. Wybór protokolanta.
4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.
6. Dyskusja nt. budowy ścieżki rowerowej Nowy Dwór – Reptowo.
7. Zmiany w Funduszu Sołeckim.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.


                                                         Sołtys
                                                  /-/ Anna Kuter

metryczka


Wytworzył: Sołtys Anna Kuter (18 lutego 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (19 lutego 2020, 14:54:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 474