KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W SPRAWIE DZIERŻAWY/SPRZEDAŻY/ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21
na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz:


 1. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
  Wykaz dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców (79kB) pdf

 2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat,
  Wykaz dzierżawy do 3 lat (64kB) pdf

 3. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
  Wykaz nieruchomości na sprzedaż (69kB) pdf

 4. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości,
  Wykaz nieruchomości na sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości (76kB) pdf

 5. Nieruchomości przeznaczonej do zamiany.
  wykaz nieruchomości na zamianę (66kB) pdf


Z wykazem można zapoznać się w dniach od 19.12.2019 r. do 09.01.2020 r.


Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod nr 0-52 38 16 056 wew. 45 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.

Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 grudnia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (19 grudnia 2019, 10:47:31)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (3 lutego 2020, 10:20:22)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 342