OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z 14.11.2019


            Dąbrowa Chełm., 14.11.2019 r.
 
 

 
 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej do 1 kV wraz ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym dla zasilania domu mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer ewidencyjny 24/9 w miejscowości Wałdowo Królewskie - realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 24/9, 24/6 i 25/24 w obrębie ewidencyjnym Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 14.11.2019 r. została wydana decyzja Nr 19/1/2019 uchylająca załącznik graficzny i wprowadzająca w to miejsce zmieniony załącznik graficzny.
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (14 listopada 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (14 listopada 2019, 15:04:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403