OGŁOSZENIE X SESJA RADY GMINY


 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z późn.zm) zwołuję w trybie nadzwyczajnym X Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu 17 października 2019 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.       
 
 
  PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029.
6. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (15 października 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (15 października 2019, 10:53:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399