OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej


            Dąbrowa Chełm., 05.09.2019 r.
 
 
   
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej wraz z wymianą 3 przęseł linii napowietrznej na działkach o numerach ewidencyjnych 367/2, 353/1 i 358 w miejscowości Ostromecko, obręb ewidencyjny Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska
 
W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (5 września 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (5 września 2019, 14:23:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 350