OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych do 1kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym
            Dąbrowa Chełm., 05.09.2019 r.
 
 
 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Pawła Michalskiego działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych do 1kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym 2K1x-1P dla zasilania działki o numerze ewidencyjnym 24/10 w miejscowości Wałdowo Królewskie, realizacja inwestycji na działkach i numerach 24/9, 24/6 i 24/10 obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gmny (5 września 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (5 września 2019, 14:20:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 458