KOMUNIKAT

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21
na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz:
 
1. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
2. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
3. Nieruchomości przeznaczonej do zamiany.
 
Z wykazem można zapoznać się w dniach od 27.05.2019 r. do 17.06.2019 r.
 
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod nr 0-52 38 16 056 wew. 45 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.
 
Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
Wykaz nieruchomości na sprzedaż.doc (34kB) word

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
do pobrania (33kB) word

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
do pobrania (33kB) word

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
BEZPRZETARGOWO
do pobrania (33kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gmny (27 maja 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (27 maja 2019, 07:45:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360