OBWIESZCZENIE 13.05.2019


Dąbrowa Chełm., 13.05.2019 r.
    
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania  domu mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 28/2 w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 78/3 i 230 w obrębie geodezyjnym Bolumin oraz 28/2 w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska
W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (13 maja 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (13 maja 2019, 14:19:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467