OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


            Dąbrowa Chełm., 13.05.2019 r.
   
 
 
 
 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 273/6 obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 13.05.2019 r. została wydana decyzja Nr 12/2019.
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (13 maja 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (13 maja 2019, 14:16:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321