Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej w Boluminku

Dąbrowa Chełm., 09.04.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Boluminek – realizacja na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 46/17 i 46/16 obręb geodezyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska

W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (9 kwietnia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (9 kwietnia 2019, 16:38:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306