KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


KOMUNIKAT
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

 
  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.
Z wykazem można zapoznać się w dniach od 08.04.2019 r. do 29.04.2019 r.
 
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod numerem 0-52 38 16 056 wew. 58 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.
 
Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (8 kwietnia 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (8 kwietnia 2019, 10:32:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434