Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 22.03.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2019 r. zostało wszczęte, na wniosek Pani Eweliny Śliwińskiej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 273/6 obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska.


W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (22 marca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (22 marca 2019, 12:05:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582