Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 14.03.2019 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2019 r. zostało wszczęte, na wniosek Pani Katarzyny Kinowskiej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 208/21 obręb geodezyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (14 marca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (14 marca 2019, 12:33:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 379