INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Dnia 04.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonej pod zabudowę usługową.
 
1) Działka nr 200/41 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00064727/5 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 50.000,00 zł.
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak
 
 
2) Działka nr 60/42 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 1 osobę
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 41.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak
 
 
3) Działka nr 60/49 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 42.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak
 
 
4) Działka nr 60/48 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 1 osobę
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 40.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – 40.500,00
Nabywca  nieruchomości – Mariusz i Karolina Oparscy
 
 
5) Działka nr 60/46 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 39.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak
 
 
6) Działka nr 60/44 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 45.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak
 
7) Działka nr 60/43 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 1 osobę
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 45.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak
 
 
8) Działka nr 60/41 i 60/52 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 50.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak
 
 
9) Działka nr 60/40 i 60/51 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 1 osobę
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 44.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak
 
 
10) Działka nr 60/39 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 51.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak
 
 
11) Działka nr 499/2 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069964/3 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 34.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (13 marca 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (13 marca 2019, 11:58:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455