WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W BOLUMINIE

Dąbrowa Chełm., 05.03.2019 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2018 r. zostało wszczęte, na wniosek ( uzupełniony 5 marca 2019 r.) Pani Renaty Sylwester działającej w imieniu i na rzecz Jacka Smolińskiego postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 46/16 i 46/17, położonej w obrębie geodezyjnym Bolumin.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (5 marca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (5 marca 2019, 16:39:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348