ZEBRANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W CZEMLEWIE

Dąbrowa Chełm., 05.03.2019 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska



Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 11/9 obręb geodezyjny Czemlewo, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (5 marca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (5 marca 2019, 10:34:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306