Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Lp.

Nazwa i adres stowarzyszenia

Opis zadania

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

 

1

LUDOWY KLUB SPORTOWY

Dąbrowa Chełmińska

- organizacja i prowadzenie szkoleń piłki nożnej w sekcjach  seniorów, trampkarzy i młodzików,

- organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych na terenie gminy, powiatu i województwa,

-udział w rozgrywkach ligowych Darta,

- imprezy sportowo-rekreacyjne,

- udział w rozgrywkach ligowych sekcji piłki nożnej zgodnie z harmonogramem PZPN,

- organizacja i prowadzenie szkoleń w sekcji Futsal.


52.550,00

32.000,00

2

GMINNY KLUB SPORTOWY

BOXEO

w Dąbrowie Chełmińskiej

- treningi sekcji bokserskiej,

- udział w zawodach bokserskich,

- udział w zgrupowaniach i konsultacjach bokserskich,

- organizacja imprez sportowych,

- zakup sprzętu sportowego.


14.000,00

13.000,00

3

LUDOWY KLUB SPORTOWY

Ostromecko

- prowadzenie sekcji lekkiej atletyki,

- prowadzenie sekcji piłki siatkowej,

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych (konkursy, turnieje, zawody) rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej w tym Organizacja Ogólnopolskiego biegu ulicznego Dąbrowa Chełmińska-Ostromecko,

- udział w eliminacjach ISOW.


37.000,00

25.000,00

4

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

Dąbrowa”

ul. Sportowa

Dąbrowa Chełmińska

- organizacja zawodów sportowych,

- udział w Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Lidze Piłki Ręcznej,

- organizacja imprez rekreacyjno-sportowych,

- zakup sprzętu sportowego,

- udział w imprezach rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej.


17.570,00

13.000,00

5

Stowarzyszenie – Zakole Kreatywności Nasze Czemlewo

- przeprowadzenie rodzinnego rajdu rowerowego,

- spotkania z instruktorem sportowym.


2.830,00

2.000,00

RAZEM

123.950,00

85.000,00


Dąbrowa Chełmińska, 25.02.2019 r.

Wójt Gminy

Radosław Ciechacki

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (25 lutego 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (25 lutego 2019, 14:49:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282