OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W SPRAWIE BUDOWY LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4kV W BOLUMINKU

Dąbrowa Chełm., 25.02.2019 r.OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 78/3 w Boluminku, obręb geodezyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 25.02.2019 r. została wydana decyzja Nr 4/2019.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (25 lutego 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (25 lutego 2019, 12:20:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 592