OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA DLA ZASILENIA SIEDLISKA ROLNEGO OBRĘB GZIN GÓRNY

Dąbrowa Chełm., 20.02.2019 r.OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2019 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Andrzeja Waśniewskiego działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania siedliska rolnego na działce numer 213/2 obręb Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (20 lutego 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (22 lutego 2019, 07:47:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259