OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY PODZIEMNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ OBRĘB CZARŻE

Dąbrowa Chełm., 2019-02-19


 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej typu NAY2Y-J 4x150 mm² na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 231, 393 i 229 obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 19.02.2019 r. została wydana decyzja Nr 2/2019.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 lutego 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (19 lutego 2019, 14:29:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 617