Informacja dot. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr GOPS.1.S.2018

Dąbrowa Chełmińska, dnia 4 stycznia 2019 r.

Informacja dot. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr GOPS.1.S.2018
dotyczącego realizacji zadania w 2019 r. "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Dąbrowa Chełmińska"1. Zapytanie ofertowe zamieszczone było na stronie: Kliknij, aby przejść do strony w dniach 21.12.2018 r. do 02.01.2019 r.

2. Do GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu wpłynęły 3 oferty.

3. Na podstawie weryfikacji złożonych ofert, uwzględniając kryteria wyboru oferty dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem ceny oraz najbliższego umiejscowienia schroniska względem gminy Dąbrowa Chełmińska.

4. Wybrana oferta dotyczy usług schronienia udzielanych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:5. Z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych na realizację schronienia w formie noclegowni GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej nie ma możliwości podpisania umowy
i dlatego odstąpiono od rozstrzygnięcia oferty w zakresie pkt III.1 ppkt 3 zapytania ofertowego.

metryczka


Wytworzył: Barbara Kapanowska - Kierownik GOPS (4 stycznia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (11 stycznia 2019, 12:11:33)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (11 stycznia 2019, 12:18:13)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 400