OGŁOSZENIE O I SESJI RADY GMINY


OGŁOSZENIE O I  SESJI RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 roku (piątek), o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.                                           
 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
9.  Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu soleckiego w 2019 roku.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2019.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
18.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028.
19.  Sprawy różne.
20.  Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Barbara Piórkowska (15 listopada 2018)
Opublikował: Barbara Piórkowska (15 listopada 2018, 12:54:55)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (24 marca 2022, 15:27:47)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 292