OBWIESZCZENIE Z DNIA 13.11.2018r.


OBWIESZCZENIE Z DNIA 13.11.2018r.

Na podstawie § 27 załącznika nr 13 do uchwały Nr XLV.397.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Dąbrowa Chełmińska (Dz.Urz.Woj. Kuj-Pom z 2018r., poz. 4910)
zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Reptowo
na dzień 29 listopada 2018 roku na godzinę 18.00 w świetlicy w Reptowie  w celu dokonania wyborów Rady Sołeckiej i  wyboru Sołtysa Sołectwa Reptowo
Wyrównanie akapitu do środka
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Piórkowska (13 listopada 2018)
Opublikował: Barbara Piórkowska (13 listopada 2018, 17:37:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588