Ogłoszenie - Uzupełnienie składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ogłoszenie Nr 1
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie uzupełnienia składu
Wojewódzkiej Społecznej Rady do
spraw Osób Niepełnosprawnych
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

   Na podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 i § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 Nr 62, poz. 560),  oraz Decyzji nr 140/2015 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
ogłaszam, co następuje:

    1. W celu uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele wojewody i jednostek samorządu terytorialnego  (powiatów i gmin), działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady.
    
      2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 10 listopada 2018 r. w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, mieszczącym się przy ul.M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, pok. 17.                                                                                                          
Marszałek
Województwa
Piotr Całbecki

metryczka


Wytworzył: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (9 października 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (15 października 2018, 08:03:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338