Konsultacje programu współpracy gminy z organizacjami

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska www.dabrowachelminska.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej: projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 16 października 2018 roku:

• pisemnie na adres:

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska (druk do pobrania na stronie jw.)

• pocztą elektroniczną na adres:

promocja@dabrowachelminska.lo.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji:16 października 2018 r.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dąbrowa Chełmińska.


projekt programu współpracy

FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (5 października 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (5 października 2018, 11:21:05)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (5 października 2018, 12:23:31)
Zmieniono: korekta odnośnika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 432