Nieruchomość do użyczenia

W dniu 3 września do tut. Urzędu wpłynęło pismo WN.6851.2018:

W związku z wydanym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Zarządzeniem Nr 411/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 5 lat w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 167/1 o pow. 4,1756 ha, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00209551/9 uprzejmie proszę o wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji o przeznaczeniu ww. nieruchomości do użyczenia.
skan pisma- kliknij, aby pobrać (484kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Bydgoski (30 sierpnia 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (4 września 2018, 13:55:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 408