Linia 400 kV: Przekazanie skarg do WSA

do tut urzędu wpłynęło pismo z prośbą o rozpropagowanie obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg wraz z odpowiedzią na skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 marca 2018 r., znak: DLI.3.6620.14.2017.ML.9, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r„ znak: WIR.II.747.14.2017.AK, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Jasieniec - Grudziądz Węgrowo” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasieniec - Grudziądz".

Jednocześnie informuję, źe osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik
postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

skan dokumentu - kliknij, aby pobrać (540kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (21 maja 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (6 czerwca 2018, 14:15:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881