OBWIESZCZENIE Z DNIA 2.05.2018r.


Dąbrowa Chełmińska, dnia 2.05.2018 r. 


  OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
   
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych numerem ewidencyjnym działek 77/8 i 76/38 obręb Wałdowo Królewskie, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
 W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 15.05.2018 r. w godzinach urzędowania.
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (2 maja 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (2 maja 2018, 13:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415