obwieszczenia o wydanej decyzji - realizacja inwestycji drogowej

Do tut. Urzędu wpłynęła prośba o upublicznienie informacji - OBWIESZCZEŃ

o wydaniu decyzji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 050525 C - ul. Nowej w miejscowości Czarże w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże, polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”.

Inwestycja będzie realizowana w obrębie ewidencyjnym Czarże, w jednostce ewidencyjnej Dąbrowa Chełmińska na działkach nr 371, 170/1 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 170), 174/1, 174/4 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 174/3), 174/2, 178/1 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 178), 179/6 ( wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 179/5), 180/1 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 180), 182/1 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 182), 183/1 i 183/2 (wydzielonych zgodnie
z projektem podziału z działki nr 183).

o wydaniu decyzji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1542C Czarże-Rafa-Ostromecko w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr I601C oraz części drogi powiatowej nr 1542 C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże, polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska — Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”.

Inwestycja będzie realizowana w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska, w jednostce ewidencyjnej Dąbrowa Chełmińska na działkach nr : 619 ( wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 5065/1), 618 ( wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 5050/1), 509 oraz w obrębie ewidencyjnym Janowo, w jednostce ewidencyjnej Dąbrowa Chełmińska na działkach nr: 64/1 i 66/4.

o wydaniu decyzji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska- Czarże- Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska- Janowo”.

Inwestycja będzie realizowana: na działkach w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska, Czemlewo, Czarże, Dębowiec, (lista działek - w treści obwieszczenia)

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w/w decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zawiadamia się, iż zgodnie z art. 18 ust. le pkt.l w/w ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Pismo, dokumentujące fakt wydania nieruchomości w w/w terminie przez dotychczasowego właściciela winno być złożone w siedzibie właściwego zarządcy drogi: w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy - Wydziale Dróg Powiatowych.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, IV piętro, pokój nr 413 w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronom służy prawo odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Bydgoskiego w terminie 14 dni od dnia, w którym czynność zawiadomienia o wydaniu decyzji odnosi skutek prawny.

UWAGA:
Wprowadzony powyżej tekst jest wynikiem automatycznego przetwarzania tekstu - w przypadku rozbieżności dokumentem wiążącym jest skan pisma

treść obwieszczenie (ul. Nowa) - kliknij, aby pobrać skan (61kB) pdf
treść obwieszczenie (Czarże-Rafa-Ostromecko) - kliknij, aby pobrać skan (58kB) pdf
treść obwieszczenie (Dąbrowa Chełmińska-Kokocko) - kliknij, aby pobrać skan (1205kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Bydgoski (12 kwietnia 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (13 kwietnia 2018, 13:20:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491