ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców sołectwa Borki


    ZAPROSZENIE
        NA ZEBRANIE WIEJSKIE
  mieszkańców sołectwa Borki
 
które odbędzie się w świetlicy w Borkach   
            w dniu 6 lutego 2018 r.
       o godz. 18:00
 
w sprawie zmiany przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego na 2018 rok

PORZĄDEK:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
3. Wybór protokolanta.
4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.
6. Przedstawienie wniosku sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego na 2018 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.

metryczka


Wytworzył: Barbara Gandziarowska (25 stycznia 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (25 stycznia 2018, 09:00:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1075