Budowa linii 400 KV - Postępowanie administracyjne

W dniu 23 czerwca br. do tut. Urzędu Gminy wpłynęła prośba Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o upublicznienie obwieszczenia (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - Dz. U. z 2016 r„ poz. 1812 ze zm.) dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo” (gmina Zławieś Wielka, gmina Unisław, gmina Dąbrowa Chełmińska) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec - Grudziądz”

Z obwieszczenia wynika, że na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska inwestycja będzie zlokalizowana na 80 działkach w miejscowościach: Ostromecko, Wałdowo Królewski, Bolumin oraz strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w terminie 7 dni od dnia doręczenia zaś Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Obwieszczenie - kliknij, aby pobrać (74kB) pdf

Obwieszczenie - link do BIP Wojewody

metryczka


Wytworzył: Wojewoda Kujawsko - Pomorski (22 czerwca 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (23 czerwca 2017, 12:10:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 465