Wnioski z dotychczasowych kontroli podatkowych

Na podstawie dotychczasowych kontroli podatkowych stwierdzono, że najczęstszym błędem w deklaracjach podatkowych było zaniżenie powierzchni użytkowych budynków  lokali, polegające na niewliczaniu powierzchni piwnic oraz poddaszy użytkowych, dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie dotychczas złożonych deklaracji pod kątem art 1a pkt 5 USTAWY z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatkach i opłatach lokalnych:
powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian wszystkich pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe
z jednoczesnym uwzględnieniem art 4. pkt 2 w/w ustawy:
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.


Informacja powiązana - kliknijmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (11 października 2012)
Opublikował: Sławomir Zieliński (17 października 2012, 11:46:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3484