Prośba o aktualizacje deklaracji podatkowych

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej podaje do wiadomości mieszkańców (podatników podatku od nieruchomości), że od miesiąca lipca br. zostaną podjęte czynności  zmierzające do weryfikacji złożonych informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym prosi się podatników o aktualizowanie wcześniej złożonych informacji w przypadku jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania budynku lub nastąpiła zmiana powierzchni zgłoszonej do opodatkowania.
   
Ważne!
 
Zgodnie z art. 1a pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
 
Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ww ustawy - powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle
-  od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku
w 50 %,
- jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się     
   

Formularz IN-1 - do wypełnienia (112kB) word
Formularz IN-1 - do wydruku (141kB) pdf

informacje dotyczące podatków LOKALNYCH w Gminie Dąbrowa Chełmińska
dostępne są w zakładce

"jak załatwić sprawę"->"podatki" (www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?cid=90)
oraz
"druki wniosków w sprawach podatków..." (www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?cid=128)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 lipca 2012)
Opublikował: Sławomir Zieliński (20 lipca 2012, 12:56:51)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (20 lipca 2012, 13:15:35)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1747