Ogłoszenie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Słończ Nr 2

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

informuję

o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 29 czerwca 2022 r. uchwały Nr XLV.418.2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Słończ Nr 2.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2
i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dabrowa Chełmińska w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa i czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00 pok. Nr 2 oraz na stronie internetowej gminy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (4 lipca 2022)
Opublikował: Szymon Kalawski (4 lipca 2022, 11:33:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38