Decyzja nr 3/2022- cel publiczny


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego orz kanału technologicznego na terenie działek 297/3, 503, 608, 611 w Dąbrowie Chełmińskiej, gmina Dąbrowa Chełmińska, została wydana decyzja Nr 3/2022.
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (2 czerwca 2022)
Opublikował: Karolina Osak (2 czerwca 2022, 11:00:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187