obwieszczenie zebranie materiału dowodowego - inwestycja celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego na terenie działek 297/3, 503, 608, 611 w Dąbrowie Chełmińskiej, gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a., strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (23 maja 2022)
Opublikował: Karolina Osak (26 maja 2022, 08:12:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97