Decyzja nr 1/2022 cel publiczny


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV dla potrzeb zasilania dz. nr 76/4 i 76/11, realizacja na działkach nr 76/4, 76/11, 76/38, 77/5, 77/8, obręb ewidencyjny Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska
w dniu 01.02.2022 r. została wydana decyzja Nr 1/2022.

 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (1 lutego 2022)
Opublikował: Karolina Osak (1 lutego 2022, 15:55:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105