Cel publiczny - decyzja nr 13 - Reptowo


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV wraz z hydrantami na działkach nr 301/21, 289/1, 299/3 w miejscowości Reptowo, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska w dniu 30.12.2021 r. została wydana decyzja Nr 13/2021.
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (30 grudnia 2021)
Opublikował: Karolina Osak (30 grudnia 2021, 12:10:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44