wszczęcie postępowania - cel publiczny- budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi na działce nr ewid. 126/1 w miejscowości Bolumin


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2021r. na wniosek pełnomocnika Pani Agnieszki Łuczak, działającej w imieniu Pani Violetty Kuligowskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi na działce nr ewid. 126/1 w miejscowości Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (27 sierpnia 2021)
Opublikował: Karolina Osak (27 sierpnia 2021, 10:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 429