Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej w Boluminku

Dąbrowa Chełmińska 21.04.2021 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami na działce o nr 40/9, obręb geodezyjny Bolumin, w miejscowości Boluminek przy ul. Kościelnej, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a., strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (21 kwietnia 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (22 kwietnia 2021, 08:32:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130