Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie budowy sieci SN w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska 17.03.2021 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV – słupowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z powiązaniami SN/nn oraz demontażem słupa SN 15kV w celu zasilenia działki nr 77/6 w m. Wałdowo Królewskie na działkach o numerach 77/8, 76/3, 76/38, 77/6 w miejscowości Wałdowo Królewskie, obręb geodezyjnym Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, po wycofaniu wniosku przez pełnomocnika Pana Pawła Ledworowskiego, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o.
            
Z decyzją Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, Referat Gospodarki Przestrzennej, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (18 marca 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (18 marca 2021, 12:52:33)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (18 marca 2021, 12:54:47)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 105