Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej z hydrantami w Boluminku

Dąbrowa Chełmińska 15.03.2021 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2021r. zostało wszczęte na wniosek (uzupełniony w dn.10.03.2021r.) pełnomocnika Pana Tomasza Jelenia TermStudio Bydgoszcz działającego w imieniu i na rzecz Pani Karoliny Pałczyńskiej, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami na działce o nr 40/9, obręb geodezyjny Bolumin, w miejscowości Boluminek przy ul. Kościelnej.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (15 marca 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (15 marca 2021, 14:18:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475