Decyzja w sprawie budowy obiektu telekomunikacyjnego T-Mobile Polska S.A. w Czarżu

Dąbrowa Chełmińska 09.09.2020 r.

 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S.A. „33880 Czarże” – realizacja na działce numer ewidencyjny 360 w obrębie ewidencyjnym Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 09.09.2020 r. została wydana decyzja Nr 12/2020.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (9 września 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (9 września 2020, 15:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 406