Zebranie materiału dowodowego: Sieć wodociągowa w Ostromecku

Dąbrowa Chełmińska  10.08.2020 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej – realizacja inwestycji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 369/8 obręb ewidencyjny Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 sierpnia 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (10 sierpnia 2020, 15:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155