Wszczęcie postępowania- budowa stacji transformatorowej SN/nn Boluminek

Dąbrowa Chełm., 30.03.2020 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2020 r. zostało wszczęte, na wniosek (uzupełniony w dniu 30.03.2020 r.) Pani Katarzyny [...] działającej w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 35/9, 80/3, 59/3 i 58/4 w miejscowości Boluminek, obręb geodezyjny Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (30 marca 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (1 kwietnia 2020, 11:50:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 724